Entry 029


Malawak ang Mundo

Maglalaho rin ang mga huling hibla ng hapon
Dala ng marahang hangin panggabing himaton
Sisikat ang dilim, gagapiin natirang ilaw
At papasok sa isang pusong walang kaulayaw

Malawak ang mundo ng isang taong nag-iisa
Walang mabanaag saan man idako ang mata
Sa tinig niya’y walang nakikinig, hindi mabatid
Hihimlay siyang walang gugunita ni nag-iisip

Ang lahat ng bituin sa langit ay nag-iisa
Nalalayo sila sa tangang liwanag ng iba
Maging ang tahimik na buwang nagbabagong-anyo
Naglalakbay sa munting kawalan, walang katagpo

Sa kabila ng ganitong tagpo ay lumipad ka
Iwanan ang malupit na dusang mapagparusa
Tunguhin mong kagyat ang malamig na himpapawid
At damahin ang kapayapaan ng gabing pinid

At sa pagbubukas muli ng ‘sang bagong umaga
Matatambad sa mata ang lupaing may pag-asa
Hindi na babalikan lahat mong dinanas na sakit
Dadalaw rin ang ligaya, sa puso mo’y uukit

 

At last, after some time I get to visit this page and write something. Here is another poem hat I shelved for months; but when I saw the file, I thought of finally completing it and give the final touches. As my custom, no title yet.

This poem is simply about solitude set on a dusky milieu, which for me is the time when one would feel most lonely and alone. I associate it with  that. This feeling runs through as the night deepens its “ascent”. Looking at the darkness of night, you’ll gradually sink into your inner realms, making you feel the more insignificant while staring at the mystic nighttime. And then you’ll yearn for the morrow sun.

Advertisements

4 thoughts on “Entry 029

    • Whoa! a dethroned Miss Universe commented on my post. Whoa! Hahaha. I know who you are, disguising by that name.

  1. I like the organic structure you employed. You started with a wish and ended with hope still intact. Yes it is about forgetting the painful past but what is really interesting is that you reveal much with just few words. Poetic indeed!

    • Ahahaha. That is what I am trying to achieve: saying ideas using less words. I hope I can be adept with that. Thanks Kuya Ryan.

I'd love to read your thoughts, too. Please leave a reply. ^^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s